Slaviska institutionen ger en ny kurs V14:

Polsk-svensk skönlitterär översättning i teori och praktik. En introduktion. 7.5hp

Kursen syftar till att ge viss introduktion till moderna översättningsteorier samt viss praktisk färdighet i översättning. Under kursens gång tränas studenterna i att analysera såväl form som innehåll i olika slags skönlitterära texter och i att resonera kring olika problem vid översättning mellan polska och svenska. Läs mer:  länken till kursplanen

Undervisning: Föreläsningar och seminarier äger rum på tisdagar kl. 16.00 - 19.45.

Behörighet: Po3 el motsvarande förkunskaper.

Kursplan

Intresseanmälan snarast till Ewa Teodorowizc-Hellman