På initiativ av studentrepresentanterna och institutionen genomfördes den 13-17/11 en enkätundersökning för att ta reda på hur institutionens studenter, både f.d. och nuvarande, ser på en eventuell sammanslagning av Slaviska institutionen till en storinstitution med andra språk. Bifogat här nedan finns en sammanställning av svaren.