Ett nytt avtal inom Erasmusutbyte skrevs under (2013.10.14) på vår institution med Universitetet i Szczecin. Avtalet omfattar både studerande, doktorander och lärare. Utbyte gäller framför allt polska, men även ryska och tjeckiska.

Läs mer om Erasmusutbyte