Moskvas statliga universitet erbjuder 3 utbytesplatser och Sankt Petersburgs statliga universitet erbjuder 2 utbytesplatser.

Sista ansökningsdag är 6 december.

Se vidare information under www.su.se/utlandsstudier

Nästa vecka äger internationella veckan rum på universitetet. Temat är att vara utbytesstudent. Programmet finns här:
www.su.se/utbildning/studentservice/studera-utomlands/internationell-vecka-1.104252