Vår exstudent, Vadim Belenky, syns i senaste reklamen för Loka. Jobbet fick han tack vare att han är medlem i epostlistan "Friends".