Den föreläsning som Boris Uspenskij höll på Slaviska institutionen torsdagen den 25/4, "Glagolitic Script as a Manifestation of Sacred Knowledge", finns nu på Youtube.