Slaviska institutionen utlyser en anställning som doktorand i slaviska språk med språkvetenskaplig inriktning. Institutionen bedriver forskning och undervisning i ryska, polska och tjeckiska och har endast möjlighet att erbjuda handledning av avhandlingsprojekt omfattande dessa språk.

Mer info på SU's centrala sidor.

Lägg märke till att det inte längre finns någon ansökningsblankett. Den ersätts av ansökningsbrev. Institutionen kan ge dispens från kravet på studier (30 poäng) i ett annat slaviskt språk än huvudspråket.