I november 2012 utkom på förlaget Lomonosov en utgåva av "Några observationer angående Ryssland , sammanfattade av Erik Palmquist år 1674". Originalet förvaras på Riksarkivet i Stockholm och är en av arkivets dyrgripar.
Den 20-årige fortifikationsofficeren Erik Palmquist fick i uppdrag att följa med en ambassad till Moskva. Under resan skulle han rita av intressanta objekt, framför allt av militär karaktär. Resultatet blev ett album i folioformat innehållande 28 sidor kartor och teckningar utförda i sepia och vattenfärg. Här finns inte bara kartor och avbildningar av viktiga städer, försvarsverk och vapen utan även andra objekt som väckte Palmquists intresse, t ex tekniska anläggningar, kyrkor och kloster och folklivsscener. Dessutom kommenteras illustrationerna på 20 handskrivna sidor. Som informationskälla om 1600-talets Ryssland är albumet enastående.
Utgåvan innehåller hela albumet i faksimil i förminskat format och Palmquists egna texter i såväl diplomatarisk utgåva som i återgivning på modern svenska. Boken inleds av artiklar om Palmquists liv och verk. Samtliga texter finns på svenska, ryska och engelska.
Följande personer har arbetat med utgåvan: Elisabeth Löfstrand, Ulla Birgegård, Laila Nordquist, Gennadij Kovalenko och Kari Tarkiainen. För översättningen till engelska svarar Martin Naylor.

 

 
morawena
Bilden föreställer mötet mellan de svenska legaterna och de ryska pristaverna med följen i gränsbyn Muravejno i Ingermanland. Floden är Luga.