Icke helt och hållet skall jag dö. Den "judiska frågan" i Polen (Not
Entirely Shall I Die. The "Jewish Question" in Poland). Carlsson
Bokförlag. Illustrerad, 494 s.

 
Omslag