Universitetets rektor, Kåre Bremer, kunde i tisdags 6 november meddela att Slaviska institutionen fått högsta omdömet "Mycket hög kvalitet" i Högskoleverkets utvärdering för sin magisterutbildning. Utvärderingen blev officiell den 7 november och kan nu läsas på Högskoleverkets hemsida. Kandidatnivån får omdömet "Hög kvalitet". Hela utvärderingen, som även omfattar utbildningarna vid Göteborgs och Lunds universitet, kan du läsa i den bifogade pdf:en.

Läs mer på SU's centrala webbplats.