Slaviska institutionen vid Stockholms universitet och Institutionen för skandinavistik vid Högskolan för socialpsykologi i Warszawa, har gemensamt gett ut ett specialnummer, nr 18, av den vetenskapliga tidskriften Acta Sueco-Polonica. Boken ges ut till minne av Andrzej Nils Uggla, professor i polonistik. Redaktörer och medförfattare är prof. Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholm och prof. Włodzimierz Gruszczyński, Warszawa.

Vid presentationen, som ägde rum på polska ambassaden i Stockholm, deltog också gäster från Polen, både polonister och skandinavister: prof. Witold Maciejewski, direktören för Institutionen för skandinavistik i Warszawa, prof. Włodzimierz Gruszczyński och dr Ewa Gruszczyńska från Warszawas universitet.

 
Från vänster: Polens Ambasadör i Stokholm Adam Halacinski, prof. Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholms universitet, prof. W. Gruszczyński och prof. W. Maciejewski, Högskolan för socialpsykologi, Warszawa, Elzbieta Gieysztor Ingvarsson, Polska kvinnoföreningen i Sverige.
Från vänster: Polens Ambasadör i Stokholm Adam Halacinski, prof. Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholms universitet, prof. W. Gruszczyński och prof. W. Maciejewski, Högskolan för socialpsykologi, Warszawa, Elzbieta Gieysztor Ingvarsson, Polska kvinnoföreningen i Sverige.
 


I boken finns 18 bidrag, skrivna på antingen svenska, polska eller engelska. Bokens innehåll anknyter till prof. A. N. Ugglas breda forsknings- och verksamhetsfält: polsk-svenska litterära och kulturella relationer, polsk migration till och från Sverige, undervisningsverksamhet, översättningsarbete, samarbete med polska och svensk-polska föreningar i Sverige.

Från vår institution har följande personer bidragit med artiklar: prof. Per-Arne Bodin, dr Janina Gesche, dr Sylvia Liseling Nilsson och prof. Ewa Teodorowicz-Hellman.
Övriga bidrag är skrivna av forskare från universiteten/högskolorna i Warszawa, Katowice, Poznań, Göteborg och Lund.

Nummer 18 av Acta Sueco-Polonica kommer att presenteras av prof. Ewa Teodorowicz-Hellman i februari 2013, på vår institution. Detta kommer att äga rum inom serien ”Högre polska seminarier”. I mars 2013 ska boken presenteras på ett symposium vid Skandinaviska institutionen, Högskolan för socialpsykologi i Warszawa.