Aksenov and the Environs / Aksenov i okrestnosti
Edited by Lars Kleberg and Aleksei Semenenko.
Huddinge: Södertörns högskola, 2012. 252 p.

Kritikern, poeten och översättaren Ivan A. Aksenov (1884-1935) var en originell representant för det ryska avantgardet, men hans liv och verk har länge fallit i glömska. Denna samling uppsatser av författare från nio länder kastar ljus på kritikerns enastående bidrag till den ryska kulturen och diskuterar Aksenovs relationer till Velimir Chlebnikov, Vsevolod Meyerhold, Sergej Eisenstein, Aleksandra Ekster, Pablo Picasso och andra.

Innehållsförteckning

Preface vii

List of Illustrations viii

Introduction 1

«Белые» и «темные» пятна биографии И. А. Аксенова 7
Наталья Адаскина

Из истории хлебниковедения:
О неизвестном докладе И. А. Аксенова 21
Александр Парнис

[О Хлебникове] 55
Иван Аксенов

Жизнетворчество Сусанны Map 77
Татьяна Никольская

Аксенов – переводчик елизаветинцев 83
Михаил Мейлах

Ivan Aksenov’s Novel The Pillars of Hercules 105
Lars Kleberg

Vitrina and afisha 123
John Bowlt

О поэзии и живописи: Иван Аксенов и Александра Экстер 133
Корнелия Ичин

Иван Аксенов и окрестности.
Заметки о восприятии Пикассо в России 147
Даниела Рицци

Ivan Aksenov, Nikolai Berdiaev, Picasso, and the “Russian Soul” 161
Nicoletta Misler

Аксенов, Эйзенштейн, или Кто был тенью отца Гамлета 173
Оксана Булгакова

«Зрительная музыка Эйзенштейна».
Заметки к Портрету художника И. А. Аксенова 195
Наташа Друбек

Эйзенштейн – Аксенов – Эйзенштейн: как создаются биографии 209
Ирина Белобровцева

Transcultural Dramaturgy:
Aksenov, Eisenstein, the Elizabethans, and Mei Lanfang 221
Janne Risum

«Романтический дискурс» Ивана Аксенова 231
Алексей Семененко

Boken är också tillgänglig på SH:s webbplats

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:558444

 
bokens omslag