Elisabeth får diplom
 
Så här skriver man på NovGU's hemsida: 
"Наступила кульминация праздника. Ректор НовГУ Виктор Вебер и президент Анатолий Гавриков проводят церемонию награждения званием «Почетный доктор НовГУ» Элизабет Лёфранд - доктора философии, доцента кафедры славянских языков Стокгольмского университета (Швеция) - «за особые заслуги перед Новгородской областью». "
 
Eller för den som hellre läser på svenska..:
"Festligheterna nådde sin kulmen när rektorn för Novgoroduniversitetet Viktor Veber och universitetets president Anatolij Gavrikov tilldelade Elisabeth Löfstrand, filosofie doktor och docent vid Slaviska institutionen, Stockholms universitet (Sverige) titeln 'Hedersdoktor vid NovGU' för enastående insatser för Novgorodregionen."