Vilka är våra studenter? Var kommer de ifrån? Hur har de hittat information om oss? Det och annat får man svar på i sammanställningen av nybörjarenkäten, som nu är klar. Resultatet för Slaviska institutionen särredovisas och det går att jämföra med resultatet för Humaniska fakulteten och för hela universitetet. Se bifogade filer.