Det går nu att anmäla sig till våra sommarkurser i Novgorod. Välj rätt blankett nedan. Den ska skrivas ut,fyllas i och sedan skickas per vanlig post till oss. Sista ansökningsdag är 18 februari (poststämpeln gäller!). Adressen står på blanketten. Dokument som intygar behörighet behöver inte skickas in, det kontrolleras på annat sätt. Båda kurserna startar 25 juni och slutar 13 juli.  Vår institution står för kursavgiften, medan resa och uppehälle bekostas av studenten själv. Om vi får fler sökande än platser går vi efter betyg. Mer information om kurserna finns i filen nedan.

Frågor besvaras av Fredrik Dufwa ; fredrik.dufwa@slav.su.se