Slaviska avdelningen erbjuder 2016 två sommarkurser i Novgorod, båda i samarbete med Novgorods universitet:

  • SLRNOV Sommarkurs i ryska, 7.5 hp
    Behörighet: genomgången Ryska för nybörjare, 30 hp, eller motsvarande.
  • SLRBNO Breddningskurs i Novgorod, 7.5 hp
    Behörighet: genomgången Ryska I, 30 hp, eller motsvarande.

Båda kurserna pågår under tiden 19 juni-10 juli. Dessutom ingår två veckors självstudier (inkl examination genom hemskrivning) i Sverige.

Urvalet sker på objektiva grunder – kurs + betyg. Du ska alltså söka den kurs som du är behörig till enligt de poäng i ryska som du har. Vi har 20 platser på varje kurs. I Novgorod får studenterna göra ett test och delas sedan in i två eller tre grupper efter förkunskapsnivå.

Kurserna är fristående från varandra. Det finns således inga krav på att man ska ha gått Sommarkurs i Novgorod, 7.5 hp, för att få delta i Breddningskurs i Novgorod, 7.5 hp. Det finns heller inga hinder om man har gjort det. 

Kursen ingår i Slaviska avdelningens ordinarie kursutbud och är därför avgiftsfri, men deltagarna betalar själva för resa och uppehälle. 

Flera detaljer och anmälningsblankett finns på nedanstående länkar: