I veckan har Slaviska avdelningen fått besök av studenter som läser svenska i Belorus, närmare bestämt i Minsk och Polotsk. Efter ett kort hejsan-hejsan delades studenterna in i mindre grupper som togs om hand av våra ryskstudenter. Vad de sedan hittade på vet vi inte... men lite senare samlades alla för gemensam lunch. De belorusiska studenterna är i Stockholm på inbjudan av Svenska institutet och har ett välfyllt program under knappt fem dagar och besöket hos oss är en av punkterna.

Belorusiska studenter!
Studenter från Minsk och Polotsk, och några från Stockholm.