Det går nu att söka till våra sommarkurser i (Velikij) Novgorod som ligger ca 20 mil sydost om S:t Petersburg:

Sommarkurs i Novgorod (SLRNOV); 7,5 hp.      Kursplan

Breddningskurs i Novgorod (SLRBNO); 7,5 hp. Kursplan

I kurserna ingår tre veckors vistelse i Novgorod med undervisning av inhemska lärare. Undervisningen i Novgorod pågår 24 juni-12 juli. Till det tillkommer ca två veckors självstudier och examination i Sverige efter hemkomst.Vår institution står för kursavgiften, medan resa och uppehälle bekostas av studenten själv.

Behörighet/förkunskapskrav:

SLRNOV - Vara klar med vår kurs Ryska för nybörjare; 30 hp (eller motsvarande)

SLRBNO - Vara klar med vår kurs Ryska 1; 30 hp (eller motsvarande)

Kostnader, ungefärliga:

Visum: 350 kr

Boende: På studenthem: ca 1600 kr

Resa: Flyg T&R ca 2000-3000 kr.

Mat: Det går att äta ute betydligt billigare än i Sverige. Enklare mat kan lagas i studenthemmets kök. Matkostnaden blir förstås i slutändan individuell.

För att söka till någon av kurserna: Välj rätt blankett nedan. Den ska skrivas ut,fyllas i och sedan skickas per vanlig post till oss. Sista ansökningsdag är 20 februari (poststämpeln gäller!). Adressen står på blanketten. Dokument som intygar behörighet behöver inte skickas in, det kontrolleras på annat sätt. Varje kurs har 10 platser. Om vi får fler sökande än platser går vi efter betyg.

Mer information om kurserna finns i filen nedan.

Frågor besvaras av Fredrik Dufwa ; fredrik.dufwa@slav.su.se