Svenska slavistförbundet har beslutat att förlänga fristen för nominering av bästa examensarbete fram till och med  5 juni. Jag ber alla ledamöter i styrelsen att informera handledarna på respektive lärosäte. Lägg märke till att varje lärosäte bara kan nominera ett arbete. 

Läs mer…