Anders Bodegård. Foto: Maria Söderberg
Anders Bodegård. Foto: Maria Söderberg

Välkommen till ett möte med Anders Bodegård, översättare, pedagog och författare, som ska tala om Adam Zagajewskis dikter. 

Anders Bodegård översätter från polska och franska. Listan på hans ”polska” översättningar är lång och enastående, hit räknas bl.a. flera diktsamlingar av Nobelpristagarna Wisława Szymborska och Czesław Miłosz, Adam Zagajewski, Tadeusz Różewicz och Ewa Lipska.

Anders Bodegård har översatt Dagboken och teaterpjäser av Witold Gombrowicz, Ryszard Kapuścińskis reportageböcker, Antoni Liberas och Paweł Huelles prosa samt många böcker som behandlar polsk samhällsdebatt. Han har även varit medredaktör för Hotell Örnsköld, en tidskrift som tog upp teman från polsk litteratur, kultur, samhällsdebatt och politik åren 1984–1989, och han har lett översättarseminarier vid Södertörns högskola.

Anders Bodegårds översättningar från franska omfattar klassiska verk av Racine, Molière, Flaubert och de Musset samt moderna verk av bl.a. Sartre, Robbe-Grillet, Houellebecq och Japrisot. 

Anders Bodegård är belönad med många priser och han blev hedersdoktor vid Stockholms universitet år 2004. 

Adam Zagajewski debuterade på 70-talet inom gruppen Nowa Fala med ett ”neoromantiskt” program som främst reagerade mot förenklingen av språket i dåtidens media. Den språkliga känsligheten stod i centrum för dessa poeters verk. Zagajewski experimenterar dock inte med språket utan utnyttjar dess potential. 
Adam Zagajewski levde 1982–2000 i exil och har undervisat i polsk litteratur vid bl.a. University of Texas i Austin.
Hans poesi har översatts till många språk. Anders Bodegård står för de svenska översättningarna av 
följande poesi- och essäsamlingar: 

Ode till mångfalden och andra dikter (Norstedt 1987)
Solidaritet och ensamhet (övers. med Martin von Zweigbergk, Norstedt 1988)
Två städer (Norstedt 1991)
Törst (Norstedt 2003)
Antenner i regn (Norstedt 2011)
I andras skönhet (Norstedt 2015)