http://www.us.edu.pl/node/160271 http://telewizja.us.edu.pl/2011/10/rok_akademicki_rozpoczety