28/9 2011, kl. 16.00 Öppnandet av utställningen med läsning av Poetens dikter på svenska

Universitetsbiblioteket, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, T-Universitetet

Med utställningen till Czeslaw Milosz jubileumsår vill vi med Litteraturmuseets utställning påminna om den polske Nobelpristagaren och hans insatser som poet, prosaist, översättare och essäist. I ett kalendarium presenteras viktiga fakta ur hans liv och titlarna på diktsamlingar, essäsamlingar och romaner. Det finns också foton av Milosz från olika epoker i hans liv och av platser och landskap som var viktiga för honom.

Utställningen börjar med uttalanden av Czeslaw Milosz och kända författare som Joseph Brodsky, Seamus Heaney, Tomas Venclova och Stanislaw Baranczak om Milosz betydelse och hans plats i världslitteraturen. "Czeslaw Milosz är en av de största poeterna – kanske den störste – i vår tid", sade Joseph Brodsky vid pristutdelningsceremonin när Milosz 1978 mottog Neustadts internationella litteraturpris – ett av världens största litteraturpris vid sidan av Nobelpriset.

Ett intressant inslag i utställningen är hittills okända fotografier av Czeslaw Milosz tagna av fotografen Maciej Billewicz när poeten besökte Polen 1981, året efter Nobelpriset. Det var hans första besök i hemlandet på 30 år. Fotografen fick möjlighet att ta bilder inte bara vid officiella evenemang utan också när Milosz träffade familj och vänner. Tack vare det får vi även möta en mer privat sida av nobelpristagaren.

Det viktigaste i utställningen är förstås poesin.
Besökaren får lära känna dikter från olika perioder, däribland viktiga programdikter som innehåller Milosz poetiska credo, t ex Ars poetica? och den fantastiska Inledning från Traktat om poesin.

Utställningen organiseras av:
- Polska Institutet, Stockholm - Halina Goldfarb (projektansvarig)
- Slaviska institutionen, Stockholms universitet - prof. Ewa Teodorowicz-Hellman
- Universitetsbiblioteket, Stockholm universitet - Märta Bergstrand, Eva Enarson och Sara Lind.