Petra skriver om den tjeckiska teatern Osvobozené divadlo (1927-1938) ur ett genusperspektiv. Stipendiet kommer överlämnas vid en ceremoni i Göteborg den 10 juni.