Emma-Lina Löflund
 

Emma-Lina Löflund

 

Kandidatuppsats:
Tatjana – en hjältinna i två tolkningar
Tatjana Larina i Tjajkovskijs opera och i Pusjkins versroman

Handledare: Prof. Per Arne Bodin
Opponent: Patrik Pierre
Examinator: Prof. Kazimiera Ingdahl
Tid: 19 maj klockan 12.00
Plats: E684.

(Gäller som allmän föreläsning)

Ladda ner uppsatsen som pdf