Konferensen har namnet "Novgorodiana Stockholmiensia" och temat är det s k Ockupationsarkivet från Novgorod som förvaras på Riksarkivet.

Program för konferensen

Närvaro på minst två föredrag räknas som en allmän föreläsning för studenter på Ry3 och Ry4, eller för studenter på andra kurser som har ryska som modersmål. (Högst en allmän föreläsning kan räknas från konferensen.)

Adressen till Riksarkivet är Fyrverkarbacken 13 (buss 1, 4, 40, 62).