omslag
 

Slavistiken är en internationell vetenskap. Institutionens forskare publicerar sig ofta utomlands och flertalet av våra avhandlingar trycks på engelska, ryska eller polska. Internationaliseringen är dock som oftast begränsad till Europa. Men nu har en av institutionens forskare publicerat sig i två utomeuropeiska världsdelar – samtidigt! Det nya internationaliseringsrekordet är desto mera anmärkningsvärt eftersom forskaren i fråga är en doktorand – Mattias Ågren. Med någon månads mellanrum har han publicerat sig i Kanada respektive Japan. Den första artikeln skickade han själv till en ledande kanadensisk tidskrift, medan den andra är en omarbetning av hans bidrag till ICCEES (International Council for Central and East European Studies) kongress i Stockholm 2010 där professor Tetsuo Mochizuki från Sapporo hade bett honom medverka i sin panel om den ryske författaren Vladimir Sorokin.

 

 

 
Omslag
 

Mattias Ågren 2010a-2010b:

 

"In Pursuit of Neo: The Matrix in Contemporary Russian Novels", Canadian Slavonic Papers, Vol. LII, 2010:3-4, 249-271.

"Myth - History - Utopia: Vladimir Sorokin's Ledianaia Trilogiia and Daniil Andreev's Roza Mira", Boris Lanin and Tetsuo Mochizuki (eds.), Sorokiniada: Eurasia Talks about Sorokin, Sapporo: Slavic Research Center, 2010, 13-18.

_____