Högre seminarier, prof. Ewa Teodorowicz-Hellman, hus E, kl. 16.00 - 18.00, rum E 684, 21.03
Prof. Jozef Olejniczak, Universitet i Katowice, US
Milosz na miare literatury
Föreläsningen hålls för att fira Nobelpristagarens födelse för 100 år sedan
Språk: polska

Högre seminarier, prof. Ewa Teodorowicz-Hellman, hus E, kl. 16.00 - 18.00, rum E 684, 11.04
Dr Piotr Pietrzak, Warszawa Universitet, Warszawa
Efekt udziwnienia w poezji Czeslawa Milosza
Föreläsningen hålls för att fira Nobelpristagarens födelse för 100 år sedan
Språk: polska

Högre seminarier, prof. Ewa Teodorowicz-Hellman, hus E, kl. 16.00 - 18.00, rum E 684, 9.05.
Doc. Maria Zadencka, Slaviska institutionen, Stockholms universitet
Miasto bez imienia
Jak czytac poemat Czeslawa Milosza?
Föreläsningen hålls för att fira Nobelpristagarens födelse för 100 år sedan
Språk: polska

Wystawa/Utställning:
Czeslaw Milosz 100 år.
Utställningen ordnas i samarbete mellan Slaviska institutionen (prof. Ewa Teodorowicz-Hellman), Polska institutet (Halina Goldfarb) och Stockholms universitetsbiblioteket (Märta Bergstrand, Eva Enarsson)
Öppnandet av Utställningen: 28/9 2011 i Universitetsbibliotekets
lokaler.
___

Fortsättning av Milosz-årets program vid Slaviska institutionen:

3 maj kl. 18.00:
Föreläsning av Kazimiera Ingdahl: "Czeslaw Milosz poesi som teologi" (inom ramen för "Allmänna föreläsningar").

12 november:
Nordisk konferens: "Czeslaw Milosz idag".

Under hösten anordnas också
en paneldiskussion om Milosz med svenska författare och översättare (datum ännu inte fastställt)

och erbjuds vidare en kurs om Milosz författarskap, "Världen och varandet, människan och Gud" (på både grundnivå och avancerad nivå och utan krav på förkunskaper i polska).

För information:
Kazimiera Ingdahl
kin@slav.su.se
tel. 08/163329