Att behärska det lokala språket kan vara avgörande för den som vill vinna kontrakt och göra framgångsrika affärer utomlands. 75 procent av Sveriges export går till Europa där Öst- och Centraleuropa utgör den snabbaste växande regionen men många utlandschefer skulle markant kunna förbättra sin kommunikationsförmåga på dessa marknader. Det visar Kjell Ljungbo i en nyligen framlagd doktorsavhandling i interkulturell affärskommunikation vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Kjell Ljungbo presenterar sina forskningsrön vid en öppen föreläsning på Slaviska institutionen:

Tisdagen den 8/3, 18-19.30, Hörsal D7

Dr Kjell Ljungbo, Företagsekonomiska institutionen

Språket - kungsvägen till vinstbringande omvärldsförståelse och nya affärer. Det globala kunskapssamhället ställer allt högre krav på avancerad kommunikationsförmåga där goda kunskaper i främmande språk är en nyckel till insikt och framgång.

Alla hjärtligt välkomna!
___

Läs mer...

| Läs ännu mer...