PRESSMEDDELANDE

Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek
tilldelar 2011 års stipendium om 25 000 kr till

Tora Hedin

Aspekt Förlag och Slaviska institutionen vid Stockholms universitet

Motivering

Tora Hedin har under lång tid arbetat med att göra den tjeckiska litteraturen och kulturen mer känd i Sverige, såväl inom den akademiska världen som i samhället i stort. Genom hennes översättningar har svenska läsare bl.a. lärt känna författare som Jáchym Topol och fått möjlighet att läsa krigsreportern Petra Procházkovás intervjuer med kvinnor i det krigsdrabbade Tjetjenien. Tillsammans med Lova Meister och Mats Larsson grundade hon år 2009 förlaget Aspekt som satsar på att ge ut tjeckisk skönlitteratur på svenska. I sin akademiska forskning har Tora Hedin bl.a. ägnat sig åt förhållandet mellan tjeckiskt standardspråk och talspråk och språksituationen i tjeckiska medier, och genom hennes arbete som universitetslärare i tjeckiska får allt fler svenskar dessutom direkt tillgång till den tjeckiska kulturen.

För ett levande kulturliv är det livsviktigt med impulser utifrån, inte bara från stora och välkända kulturer utan också från mindre språk- och kulturområden: Tora Hedins insatser som översättare, forskare och lärare ger viktiga bidrag till en rikare svensk och europeisk kultur.

Prisutdelning

Prisutdelning kommer att ske lördag 19 mars kl 11.00 i samband med Littfest 2011. Tora Hedin kommer i samband med utdelningen på Littfesten också att hålla ett seminarium under temat "Aspekter på litteratur i Europa – översättning från små språk".

Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek

Stiftelsen är bildad 2001 efter donation i ett testamente efter Elsa Swenson (19241212 -- 20000101)

Stiftelsen har bl.a. till uppgift att tillhandahålla god utländsk skönlitteratur och befrämja östeuropeisk och asiatisk skönlitterär forskning.

Kontakter:

Umeå stadsbibliotek:

Inger Edebro Sikström, bibliotekschef
Telefon: 090-16 33 77 eller 070-693 43 20

Pristagare:

Tora Hedin
070-757 81 74
E-post: tora@aspekt.se