Lördagen den 15 januari 2011 försvarar Fabian Linde offentligen sin doktorsavhandling

"The Spirit of Revolt: Nikolai Berdiaev's Existential Gnosticism."

Opponent är professor Irene Masing-Delic, Ohio State University, Department of Slavic and East European Languages and Literatures.

Språk: svenska

Tid och plats: 2011-01-15, hörsal 7, hus D, Universitetsvägen 10 D, Stockholm, 10:00

Alla är hjärtligt välkomna!

För abstract och avhandlingen i nedladdningsbar fulltext:
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376017