Disputationen äger rum lördagen den 5 februari kl 10.00 i hörsal D7, Universitetsvägen 10 D, Stockholm.

Opponent är professor Per Ambrosiani, Umeå universitet.

Språk: svenska.

För abstract se: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:377365

Välkomna!