Svenska akademien har tilldelat Tora Lane ett stipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse för hennes doktorsavhandling "Rendering the Sublime. A Reading of Marina Tsvetaeva's Fairy-Tale Poem The Swain"

____