Gästföreläsning: Stockholms universitet, Slaviska institutionen

Måndagen 13 december, kl. 18.00-19.30, rum E 684

prof. Michal Pawel Markowski, University Illonois i Chicago,
Jagiellonska universitetet i Krakow, föreläser om ämnet:

Parody as Weltanschauung: Bruno Schulz and the Jewish Tradition

Språk: engelska

Välkommen!
____

Kan räknas som "allmän föreläsning" för studenter med detta obligatorium i kursplanen.