Anders Börjeson lägger fram sin kandidatuppsats:

"Översättning av svenska passiva satser till ryska"

Tid: 1 december kl. 13.00
Plats: E347

Handledare: Prof. Milan Bily
Opponent: Fil. dr. Ludmila Pöppel
Examinator: Doc. Elisabeth Löfstrand

Alla välkomna!