Ur pressmeddelandet från Uppsala universitet:

"Två nya hedersdoktorer utsedda av teologerna

Professor Pui Lan Kwok, pionjär inom asiatisk feministteologi, samt professor Per-Arne Bodin, professor i slaviska språk och specialist på ryskortodoxa kyrkan, har utsetts till hedersdoktorer vid teologiska fakulteten.

[...]

Professor Per-Arne Bodin, verksam vid slaviska institutionen vid Stockholms universitet, är en ledande specialist på slaviska språk och slavisk kultur i Norden. Ett av hans främsta intressen är den ryska kulturen och han är internationellt känd för sina djupa kunskaper om den ryska ortodoxa kyrkan, dess historia och teologi. I sin många böcker i ämnet presenterar Bodin den ryska ortodoxa kulturen och förmedlar dess särart och nyanser. Hans forskning spänner över ett brett fält från de slaviska språken till den nutida politiska situationen i Ryssland. Bodin är en flitig skribent även på kultursidorna och har bidragit till att teologin fått större genomslag i den svenska kulturdebatten."