Prof. Alina Nowicka-Jezowa från Warszawa universitet föreläser vid vår institution den 2/12, kl. 14.00, rum E 630.

Prof. Alina Nowicka-Jezowa besöker vår institution den 2/12 och håller en föreläsning med titeln Humanizm: profil uniwersalny i narodowy (Humanismen – en universell och en nationell profil).

Prof. Alina Nowicka-Jezowa har länge samarbetat med Ewa Teodorowicz-Hellman angående polonica i Sverige, dvs. polonica på Riksarkivet och på Skoklosters slott. Båda har bl.a. redigerat en konferensbok med titeln "Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory/Polonica in the Swedish National Archives: The Skokloster Collection and Other Materials" som år 2007 gavs ut vid vår institution. Just nu leder Alina Nowicka-Jezowa ett stort forskningsprojekt, "Humanism. Strömningar - idéer - humanistiska paradigm i den polska kulturen", där också Ewa medverkar.

Under sitt besök i Sverige ska prof. Alina Nowicka-Jezowas även mottaga en hedersutmärkelse för sina förtjänster för polsk kultur och det polska kulturarvet utomlands.

Kostnaderna i samband med föreläsningen vid vår institution finansieras av bidrag från Wenner-Gren Stiftelserna.

(Seminariet kan räknas som allmän föreläsning på kurser som har detta obligatorium eller som högre seminarium på kurser i polska. Seminariespråk polska).