Relationen mellan språk, makt och politik har intresserat många-historiker, sociologer, statsvetare och inte minst språkvetare, som idag fokuserar på språk inte bara som ett kommunikationsmedel utan också som en maktfaktor för att uppnå bestämda syften. Det sjuttioåriga kommunistiska styret i Sovjetunionen har satt djupa spår inte bara i samhället utan även i det ryska språket. Vilket inflytande hade det politiska systemet på språket? På vilket sätt påverkade det officiella språket människorna? Vilket inflytande hade det på vardagsspråket? Finns det några spår kvar i dagens politiska språk? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras på symposiet.

Program

10.00-10.30 Elena Namli. Bortom det totalitära språket? Ett försök till dekonstruktion
10.30-11.00 Dmitrij Dobrovolskij. Lexical semantics and official propaganda: Revoljucija, perevorot, vostanie
11.00-11.30 Kaffe
11.30-12.00 Ludmila Pöppel Revoljucija, perevorot, vostanie: semantiska förändringar under de senaste 100 åren.
12.00-12.30 Tora Hedin. Politisk humor i ryska och tjeckiska: en språklig och kulturell jämförelse
12.30-14.00 Lunch
14.00-14.30 Julie Hansen. Writing, editing and reading around totalitarian language: the protagonist's dilemma in Olga Grushin's "The Dream Life of Sukhanov"
14.30-15.00 Susanna Witt. "Mycket dåligt kan man finna bland de brister som karaktäriserar översättning": En diskussion på det sovjetiska författarförbundet 11/2 och 4/3 1953
15.00-15.30 Per-Arne Bodin Terrorismens diskurs
15.30 -16.00 Avslutande diskussion

Plats:

Stockholms universitet, Södra husen D9 10.00-12.30; B497 14.00-16.00

Hjärtligt välkomna!

Per-Arne Bodin pab@slav.su.se
Ludmila Pöppel ludmila.poppel@slav.su.se

(deltagande hela dagen räknas som två allmänna föreläsningar, halva dagen som en)