Ytterligare upplysningar lämnas av
studierektor professor Per-Arne Bodin, e-post pab@slav.su.se
och prefekt Elisabeth Löfstrand, elo@slav.su.se

Välkommen med din ansökan!

Mer info om hur du söker: http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11447&a=84078
____

För mer information om utbildning på forskarnivå vid Slaviska institutionen se: http://www.slav.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=3600

För mer information om den forskning som bedrivs vid Slaviska institutionen se: http://www.slav.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=3119