Vid en tenta i Brunnsvikssalen den 30/5 upptäcktes att en student använde fusklapp. Incidenten rapporterades dagen efter till disciplinnämnden, som granskar ärendet och beslutar om påföljd.

- Helst skulle man vilja förbigå sådana här tråkigheter med tystnad, men om det kan ha någon avskräckande effekt på den som överväger att fuska att veta att vi upptäcker fusk, rapporterar allt utan undantag till disciplinnämnden, samt att påföljden kan bli avstängning från studierna, med allt vad det kan innebära för ens studiemedel, vidare studier etc, ja, då kan det vara värt att skriva om ändå, säger Åke Zimmermann, studierektor vid Slaviska institutionen.