Svetlana Fedorovskaya försvarar sin masteruppsats:

"Dnevnikovaja proza I.A. Bunina: ustojchivye temy"

Opponent: Lidia Sjökvist
Examinator: Per-Arne Bodin
Handledare: Anna Ljunggren

Tisdag den 18 maj 16-18.
Lokal: E684

Välkomna!

____

Läs uppsatsen. Pdf 900kb.