Hans Andersson försvarar sin magisteruppsats:

Dobytjins fokus: Detaljerna och debatten om Gud i 'Sjurkina rodnja'

Torsdagen den 20 maj kl 12-14 på Slaviska institutionen

Opponent: Tora Lane
Examinator: Anna Ljunggren
Handledare: Peter Alberg Jensen

Välkomna!
_____

Läs uppsatsen (pdf)