Orden tilldelades Ewa av Polens president Lech Kaczynski i början av januari 2010 för hennes över trettioåriga arbete för att sprida i Sverige kunskap om Polen och för hennes verksamhet för polska språket och för polsk kultur. Själva ceremoni ägde rum på Polska Ambassaden i Stockholm. Orden överlämnades av Polens Ambassadör Michal Czyz.

Efter överlämnandet talade Ewa Teodorowicz-Hellman. Hon tackade för denna höga och fina utmärkelse. Därefter talade prof. Alina Nowickas Jezowa från Universitet i Warszawa, prefekten för Slaviska institutionen docent Elisabeth Löfstrand, och Elisabeth Westin Berg från Skoklosters slott. Ett fjärde tal var mer personligt präglat och hölls av doc. Dorota Tubielewicz Mattsson från Lunds universitet.

Många gratulationer har kommit från forskare från olika universitet och från institutioner med vilka Ewa har samarbetat.

Underhållningsprogrammet ställdes in på grund av den nationella sorgen i Polen efter den tragiska olyckan vid Smolensk. Istället lästes två vackra naturbeskrivningar ur Adam Mickiewiczs epopé Pan Tadeusz upp både på svenska och polska.

Den officiella ceremonin avslutades med att Agnes Franzén - Ewas förre detta student - läste högt sin suggestiva dikt med titeln Östersjön. Dikten handlade om hur är det att leva med två språk och i två kulturer.

I detta sammanhang bör nämnas att Ewa för några månader sedan fick den svenska medaljen "För nit och redlighet i rikets tjänst" som överlämnades till henne av Stockholm universitets Rektor Kåre Bremer.

Översättningar av texterna gjordes av Lisa Mendoza Åsberg som även läste upp prof. Alina Nowicka-Jezowas tal. Professor Nowicka-Jezowa hade fastnat på flygplatsen i Warszawa på grund av vulkanutbrottet på Island.

Läs mer:
prof. Ewa Teodorowicz-Hellmans tal
prof. Alina Nowicka-Jezowas tal