Professor Rainer Grübel föreläser på Slaviska institutionen:

Onsdagen den 5 mai 14-16, E 497:
Will "beauty save the world"? The competition between ethics and aesthetics in Ivan Karamazov's parable "The Grand Inquisitor"

Torsdagen den 6 mai 13-15, F307:
Ponjatie vnutrennej formy u Gustava Speta, v GAChN, u formalistov i u Michaila Bachtina

Rainer Grübel är professor em. i rysk litteratur vid Universität Oldenburg. Han är en av Europas framstående litteraturvetenskapliga slavister och bl. a. känd för arbeten med filosofisk inriktning. Rainer Grübel doktorerade 1981 på den första västliga avhandlingen om rysk konstruktivism men hade redan väckt uppseende med en tysk utgåva av Michail Bachtin med en ypperlig inledning. Grübel har även arbetat ingående med värderingens problematik. Ett magnum opus blev en banbrytande monografi om den ryska filosofen Vasilij Rozanov och senast en kommenterad nyutgåva av Rozanovs bok om Dostoevskijs "Legenden om storinkvisitorn". 2008 medverkade Grübel i den första tyska utgåvan av Bachtins "Autor och hjälte". Tillsammans med två kolleger har Grübel publicerat läroböcker i litteraturvetenskap.

- Russischer Konstruktivismus: Künstlerische Konzeptionen, literarische Theorie und kultureller Kontext, Wiesbaden 1981
- Literaturaxiologie: zur Theorie und Geschichte des ästhetischen Wertes in slavischen Literaturen, Wiesbaden, 2001
- An den Grenzen der Moderne: Vasilij Rozanovs Denken und Schreiben, München, 2003)
- Vasilij V. Rozanov, Rainer Grübel, Dostojewskis Legende vom Großinquisitor. Versuch eines kritischen Kommentars, Oldenburg 2009
- Michail Bachtin, Die Ästhetik des Wortes, Frankfurt am Main 1979
- Michail M. Bachtin, Autor und Held in der ästhetischen Tätigkeit, Frankfurt am Main
____

Professor Grübels besök har möjliggjorts av ett stipendium från Kungl. Vitterhetsakademien