Stig Fredrikson har nyligen utkommit med sin bok "Daterat Moskva : Rysslands väg leder bort". Föreläsningen anknyter till bokens innehåll och boken kommer att finnas till försäljning i pausen.

"Det nya Ryssland har nyss blivit myndigt. Den generation ryssar som nu går ut i arbetslivet är den första som inte har några erfarenheter från sovjettiden. Tänk att slippa bära på det bagaget!"

Stig Fredrikson ger här en klarsynt, stringent och högst personlig betraktelse av dagens Ryssland. Utifrån sin mångåriga erfarenhet ger han intressanta inblickar i den ryska politiken, den inhemska oppositionen och i den ryska vardagen just nu.

Tisdagen den 27/4, 18-20, Hörsal D9.

Alla välkomna!

Kan räknas som "allmän föreläsning" på kurser med detta obligatorium.