Allmän föreläsning:
Torsdagen den 11 mars, 12-13, E 497: OBS: Kom i tid!!!
Presentation av RuN-projektet samt bruk av taggade parallellkorpora

Högre seminarium i ryska:
Onsdagen den 10 mars, 14-16, E 684:
Aspektkonkurranse i russisk

_____

Atle Grønn är professor i Oslo och sedan augusti 2008 leder han eget projekt som heter RuN.

Projektet, i samarbetet med universitetet i Murmansk, bedriver
norsk-rysk och engelsk-rysk kontrastiv forskning. Bl a utvecklar man en databas med parallella ryska, norska och engelska texter. Projektets forskning inom kontrastiv lingvistik och översättning ämnas överbrygga gapet mellan forskning och språkinlärning inom avancerad andraspråksinlärning av norska och ryska. De parallella textkorpora ska utge grunden för studier av sådana fenomen som aspekt, tema/rema struktur, bestämdhet/obestämdhet, tempus och modus både från den infödda talarens och språkstuderandens perspektiv.

Atle Grønns intressen är breda, inkluderar både russistik och teoretisk lingvistik, bl a frågor rörande tempus, aspekt och modalitet, pragmatik, tema-rema struktur, kontrastiva studier mellan slaviska, romanska och germanska språk, skapandet och användningen av språkliga databaser, i synnerhet databaser med parallella texter på olika språk, etc.

Atle Grønns avhandling The Semantics and Pragmatics of the Russian Factual Imperfective, belönades med den norske kungens guldmedalj 2005 och recenserades med beröm av Elena Viktorovna Paducheva, Ryska Vetenskapsakademins ledamot, i Russian Linguistics 2006:2, s. 293-302.

Atle Grønn är även en framstående schackspelare, med Internationell
Mästartitel.