Pekka Tammi föreläser vid SU:
Onsdagen den 24 februari, 14-16, Biblioteket i Humanistvillan (f.d. Manne Siegbahn laboratoriet vid T-banan)
Exploring Terra Incognita. Postclassical Approaches to Thought and Consciousness Representation in Fiction. Two Case Studies from Nabokov
Språk: engelska

Pekka Tammi är professor i litteraturvetenskap vid Universitetet i Tammerfors och en av Finlands mest framstående litteraturforskare, internationellt känd bland annat som Nabokov-forskare och som narratolog.
Han har skrivit "Problems of Nabokov's Poetics. A Narratological Analysis" (1985) och "Russian Subtexts in Nabokov's Fiction" (1999) och "Kertova teksti" [The Narrative Text 1992] samt över 100 artiklar (på finska, engelska och ryska) om narratologi, intertextualitet och gränsområden mellan litteraturvetenskaplig och lingvistisk textteori, jfr. FREElanguage INDIRECTtranslation DISCOURSEnarratology, co-edited with Hannu Tommola (2006).

Just nu arbetar Pekka Tammi på projektet Narrative Sense som omhandlar olika sätt att återge medvetandet i fiktion. Tammis gästföreläsnng ingår i detta projekt.

Pekka Tammis föreläsning som har möjliggjorts av ett stipendium från Vitterhetsakademien, anordnas i samarbete med Institutionen för baltiska språk finska och tyska samt Litteraturvetenskap