Ockupationsarkivet är en unik samling ryska administrativa dokument från början av 1600-talet, då svenska trupper behärskade Novgorod med omnejd under sex års tid. Vid fredsslutet 1617 bortförde fältherren Jakob De la Gardie hela det ryska ståthållararkivet omfattande ca 30 000 sidor. Så småningom hamnade samlingen på Riksarkivet i Stockholm. Det är den största samling ryska statliga administrativa dokument av så pass gammalt datum som överhuvudtaget har bevarats till vår tid.
Från 1800-talet och framåt har det gjorts större och mindre försök att katalogisera samlingen. Den avhoppade diplomaten Sergej Dmitrievsky sammanställde på 1960-talet en maskinskriven svenskspråkig katalog som möjliggjorde forskning kring det unika materialet. Det nu föreliggande arbetet är dock den första heltäckande och detaljerade katalogen. Den är engelskspråkig för att göra det möjligt för även icke ryskkunniga forskare världen över att bekanta sig med arkivet. Den som behärskar 1600-talsryska kan även läsa de inskannade originaldokumenten på SVAR:s (Svensk arkivinformation) hemsida www.svar.ra.se

Arkivets Serie II innehåller råmaterialet till de renskrivna böckerna i Serie I, t ex förhörsprotokoll med bönder angående besådda marker och antal invånare i gårdarna. Sådana förhör låg till grund för beskattningen. Vidare finns här mängder av böneskrifter från befolkningen i de mest skilda frågor. Det novgorodska samhället blev allt mera utarmat under trycket från den stora främmande armén som oavbrutet krävde proviant och foder. Dessutom genomkorsades gränstrakterna av polska och litauiska soldater, av kosacktrupper och av rövarband som alla pressade resurser ur befolkningen. Det finns åtskilliga böneskrifter från bönder som klagar över hårda levnadsvillkor, t ex följande från provinsstaden Staraja Russa söder om Novgorod (II:77):

"When the Lithuanians and Cossacks were in power in Staraja Russa, they took the peasants’ horses. As a result, the peasants now have to carry the rye from the fields to the barns themselves. What is more, many barns have been burnt down, and it will take time to rebuild them. The boyars order the grain to be threshed undried. Owing to the shortage of horses, a good deal of land remains unploughed, and no rye has been sown. Some areas are dangerous, as robbers are at large. The requisitioners have asked for protection from Swedish soldiers, but this is usually denied them. When they do manage to collect grain, it is difficult to get hold of vehicles or boats to take it to Novgorod the Great, and they ask for the boyars' assistance with this. The boyars send orders to the voevoda Prince Ondrej Sjachovskoj and Captain Franz Dücker in Staraja Russa to sort out the problems."