Hösten 2007 anordnades konferenser i Stanford och Milano med anledning av 50-årsjubileet för Boris Pasternaks roman Doktor Zjivago. Lazar Fleishmans föredrag om ryska emigrationens reaktion på romanen har sedan dess utvecklats till en hel bok - Vstretja russkoj emigratsii s "Doktorom Zjivago", Stanford 2009. Den 20 januari föreläser Fleishman om ämnet på Slaviska institutionen:
"Doktor Zjivago i 'cholodnaja vojna': Kak roman Borisa Pasternaka vstretili za rubezjom". Lokal E387, kl. 14.00

Lazar Fleishman

, ursprungligen från Riga, sedan många år professor vid Dept. of Slavic Languages and Literatures, Stanford University, är nutidens ledande Pasternak-forskare. Han har skrivit flera grundläggande monografier om Pasternak och organiserat ett flertal konferenser om honom både i USA och i Ryssland. Fleishman har dessutom publicerat ett stort antal volymer med nytt källmaterial till rysk litteratur- och kulturhistoria i emigrationen, bl.a i Riga (7 vol.) och Berlin (2 vol.).

Lazar Fleishmans monografier och konferensvolymer om Pasternak:
- Boris Pasternak v dvadcatye gody. München 1980
- Boris Pasternak i literaturnoe dvizjenie 1930-ch godov, Moskva 2005
- Boris Pasternak. The Poet and His Politics. Cambridge Mass. 1990
- Vstretja russkoj emigratsii s "Doktorom Zjivago", Stanford 2009
- Boris Pasternak and His Times. Selected papers from the Second International Symposium on Pasternak, [Jerusalem, May 1984]. Berkeley 1989
- V krugu Zjivago. Pasternakovskij sbornik, Stanford 2000
- Eternity's Hostage. Selected Paper's from the Stanford International Conference on Boris Pasternak May 2004. I-II. Stanford 2006

Ett urval av Fleishmans litteraturvetenskapliga artiklar:
- Ot Pusjkina k Pasternaku: Izbrannye raboty po poetike i istorii russkoj literatury, Moskva 2006