Tid

: Lördag den 19 december, kl 13:00
Plats: Hörsal 9, hus D, Universitetsvägen 10D
Opponent: Professor Alexander Dolinin, Dep. of Slavic Languages and Literature, University of Wisconsin
Språk: engelska

(kan räknas som "Allmän föreläsning" för studenter som har detta obligatorium i sin kursplan)

_____

I samband med Tora Lanes disputation den 19 december får Slaviska institutionen besök av två framstående forskare från USA.

Opponenten är professor Alexander Dolinin från University of Wisconsin. Dolinin utbildades i Leningrad, är både russist och komparativist och representerar på det bästa sättet denna stadens berömda litteraturvetenskapliga skola. Viktiga forskningsområden är Vladimir Nabokov, rysk emigrantlitteratur, Pushkins prosa samt nittonhundratalets poesi. Närmare om Alexander Dolinins böcker, bl. a. ett flertal viktiga utgivningar av och om Nabokov, se http://slavic.lss.wisc.edu/new_web/?q=node/45

Som hedersgäst vid disputationen kommer professor Olga Peters Hasty vid Dep. of Slavic Languages and Literatures, Princeton University (som handledde Tora Lane under en termins forskningsvistelse vid Princeton). Hasty är en ledande Tsvetaevaforskare med boken Tsvetaeva's Orphic Journeys in the Worlds of the Word, Evanston 1996; en annan viktig monografi är Pushkin's Tatiana, Madison 1999.
Olga Hasty kommer att hålla två föreläsningar:

Allmän föreläsning

Torsdagen den 17 december, 12-14, E 397:
"Evdokia Rostopchina: Feminine Masquerade and Writing the Unthinkable"
Språk: engelska

Seminarium

Onsdagen den 16 december, 13-15, E 684:
Högre seminarium om "Frontlines of Tsvetaeva-research"

Olga Hastys besök vid Slaviska institutionen har möjliggjorts av ett stipendium från Kungl. Vitterhetsakademien.