Torsdagen den 15/10 träffades Anna Bulgakova, studentrepresentant i institutionsstyrelsen, och Sara Zamandegleh, studentkårens studiebevakare för humanistisk fakulteten. Med på mötet var även Slaviska institutionens prefekt, Elisabeth Löfstrand och Åke Zimmermann, studierektor. Alla var eniga om hur viktigt studenternas engagemang är, både för studierna och för institutionens verksamhet. Anna och Sara kommer att besöka studentgrupperna de närmaste veckorna för att informera om hur ett ämnesråd kan startas.

Vill du engagera dig i ett ämnesråd? Kontakta Sara eller Anna.